Domácí telefony

Moduly pro tabla 2-BUS KARAT s přímou volbou účastníka

Dvouvodičový dorozumívací systém 2-BUS je specifický tím, že každá EV musí mít nastavenou svoji adresu v rozsahu 0-8 a DT musí mít nastavené systémové číslo v rozsahu 0-999. Hlavní částí systému je EV, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. V případě použití vedlejšího EV je nutné upravit zapojení a přeprogramovat adresu. 2-BUS systém dokáže adresovat maximálně 8 EV. Výrobce také doporučuje do systému zapojit maximálně 100 ks DT, v případě zapojení většího počtu DT může dojít k poklesu úrovně akustického signálu.

                                                                                                     


Petr FRÁŇA s.r.o.
Elektronické zabezpečovací systémy
ZASTOUPENÍ FIRMY JABLOTRON ALARMS a.s.
tř. Míru 965/105,  779 00 Olomouc
+420 777 345 845      frana@franaolomouc.cz